Zemeckis是什么意思

2022年12月10日07:38:44Zemeckis是什么意思已关闭评论

    我们经常会遇到英语单词Zemeckis,那么你知道英语单词Zemeckis是什么意思吗?你知道英语单词Zemeckis怎么读吗?下面我们就一起来了解一下英语单词Zemeckis的中文翻译和音标是什么:
    
    Zemeckis是什么意思
    
      一:Zemeckis是什么意思
      [人名] 泽梅基斯
       二:Zemeckis的音标
      
       
      
    
      三:Zemeckis的例句和用法
      
    相关英语单词推荐:
    1,zingy是什么意思
    2,zest是什么意思_zest怎么读
    3,zigzag是什么意思
    4,zinc是什么意思_zinc怎么读
    5,zincic是什么意思