Zimba是什么意思

2022年7月19日14:07:31Zimba是什么意思已关闭评论

    我们经常会遇到英语单词Zimba,那么你知道英语单词Zimba是什么意思吗?下面我们就一起来了解一下英语单词Zimba的中文翻译和音标是什么:
    
    Zimba是什么意思
    
      一:Zimba是什么意思
      [地名] [刚果民主共和国、坦桑尼亚、赞比亚、中非共和国] 津巴
       二:Zimba的音标
      
       
      
    
      三:Zimba的例句和用法
      
    相关英语单词推荐:
    1,zingy是什么意思
    2,zippo怎么读
    3,zipper是什么意思
    4,zinc是什么意思_zinc怎么读
    5,zincic是什么意思