zipp是什么意思_zipp怎么读

2022年8月6日15:38:17zipp是什么意思_zipp怎么读已关闭评论

    我们经常会遇到英语单词zipp,那么你知道英语单词zipp是什么意思吗?下面我们就一起来了解一下英语单词zipp的中文翻译和音标是什么:
    
    zipp是什么意思_zipp怎么读
    
      一:zipp是什么意思
      n.锡普糊,氧化锌碘仿糊
       二:zipp的音标
      
       英音[zɪp]  美音[zɪp]
      
    
      三:zipp的例句和用法
      
    相关英语单词推荐:
    1,zodiac是什么意思
    2,zone是什么意思_zone怎么读
    3,zipper是什么意思
    4,zoogamy是什么意思
    5,ziti是什么意思