zilla是什么意思_zilla怎么读

    我们经常会遇到英语单词zilla,那么你知道英语单词zilla是什么意思吗?下面我们就一起来了解一下英语单词zilla的中文翻译和音标是什么:
    
    
    
      一:zilla是什么意思
      n.专区(印度行政区划名)
       二:zilla的音标
      
       英音[ˈzɪlə]
      
    
      三:zilla的例句和用法
      
    相关英语单词推荐:
    1,zingy是什么意思
    2,zippo怎么读
    3,zipper是什么意思
    4,zinc是什么意思_zinc怎么读
    5,zincic是什么意思