zaftig是什么意思_zaftig怎么读

    我们在工作和学习中经常会遇到英语单词zaftig,那么你知道英语单词zaftig是什么意思吗?你知道英语单词zaftig怎么读吗?下面我们就一起来了解一下英语单词zaftig的中文翻译和音标是什么:
    
    
    
    
       zaftig怎么读:英 ['zɑ:ftɪg] 美 ['zɑftɪg]
    
      zaftig是什么意思:adj.身体丰满的
      zaftig的例句和用法
      THE ACTRESS WAS ZAFTIG
    相关英语单词推荐:
    1,zax是什么意思
    2,zest是什么意思_zest怎么读
    3,zigzag是什么意思
    4,zinc是什么意思_zinc怎么读
    5,zincic是什么意思